Optimalna primena industrijskih maziva, monitoring, tretman i tehnike podmazivanja

04.04.2019.

U periodu od 27. do 29. marta u organizaciji Fabrike maziva FAM iz Kruševca je organizovan seminar na temu: "Optimalna primena industrijskih maziva, monitoring, tretman i tehnike podmazivanja".

Cilj seminara je bio upoznavanje stručnjaka iz kompanije HBIS SERBIA sa: savremenim trendovima u proizvodnji industrijskih maziva, laboratorijskim metodama ispitivana, nivoima kvaliteta industrijskih maziva, primom i tehnikama podmazivanja; dijagnostikom i monitoringom tokom eksploatacije, produžavanjem veka korišćenja i zbrinjavanjem otpadnih maziva.

Seminaru je prisustvovao 27-člani tim iz HBIS SERBIA iz Smedereva.

Tokom tri dana seminara, obavljena je poseta i upoznavanje sa proizvodnim procesima FAM-a, akreditovanom laboratorijom (u kojoj su stručnjaci HBIS SERBIA imali prilike da se detaljnije upoznaju sa odabranim metodama ispitivanja), obavljena su predavanja stručnjaka FAM-a i Aleksandara Mitrovića, predstavnika železare.

Predavanja su obuhvatila sledeće teme:

  1. Tribološki osnovi maziva i podmazivanja - Aleksandar Obradović, izvršni direktor za tehničke poslova
  2. Optimalan izbor metoda ispitivanja - Ljiljana Janković, direktor Laboratorije
  3. Industrijska ulja,cirkulaciona i turbinska ulja (zahtevi i tržišni trednovi) - Ana Ivanović, direktor Istraživanja i razvoja
  4. Hemizam mazivih masti. Prednosti mazivih masti. -Olivera Marković, vodeći inženjer za istraživanje i razvoj mazivih masti i specijalnih maziva
  5. Primena mazivih masti u valjaonicama - Darko Maričić, inženjer tehničke primene
  6. Dijagnostika ulja i maziva - Nebojša Jovanović, rukovodilac tehničke primene
  7. Tehnike podmazivanja - centralno podmazivanje - Aleksandar Mitrović, HBIS SERBIA
  8. Pravilna briga o otpadnom ulja kao preduslov za dalji tretman - Jasmina Stanić, inženjer za zaštitu životne sredine

Opšti zaključak je da je seminar bio veoma koristan i da je doprineo boljem razumevanju problematike sa kojima se suočavaju obe kompanije, kao i budućoj uspešnijoj saradnji.