Rešenjem Agencije za privredne registre od 15.10.2019. godine promenjeno je poslovno ime Fabrike maziva FAM.

Novo poslovno ime je: Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac