Korpa

Aktivnosti

Jun 2024

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara održane 28.06.2024.god.

picture_as_pdf Preuzmite dokument

Jun 2024

Izveštaj o rezultatima glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2024. godine

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2024

Godišnji izveštaj javnog društva za 2023. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2023

Godišnji izveštaj javnog društva za 2022. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2022

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2021

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2021

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2020

Godišnji izveštaj za 2019. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2020

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2019

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2019

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2018

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2018

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2017

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument

April 2017

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu

picture_as_pdf Preuzmite dokument