Korpa

FLUID S-3

Proizvod trenutno nije dostupan

Šifra proizvoda: HFL-052 Kategorija:

Opis

Sintetičko sredstvo za obradu metala

FLUID S-3 je sintetički koncentrovan proizvod koji sa vodom pravi transparentan rastvor. Zbog svog hemijskog sastava izuzetno je otporan je na razvoj mikroorganizama. Naročito se preporučuje sa kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi brušenjem sivog liva, nisko legiranih i visoko legiranih čelika. Može se koristiti i za obradu struganjem sivog liva i niskolegiranih čelika, u lakšim režimima obrade.

FLUID S-3 se ne poreporučuje se za obradu aluminijuma, bakra i njihovih legura. Primenjuje se na mašinama sa pojedinačnim rezervoarima, kao i za centralne sisteme. Dolivanje sredstva radi korekcije koncentracije treba vršiti koristeći mekuvodu, čime se produžava vreme eksploatacije proizvoda.

Proizvod ne sadrži estre, hlor i nitrite.

Preporučene koncentracije rastvora su:
• brušenje 5 – 6 %
• struganje 7 – 9 %

Korekcioni koeficijent zamerenjekoncentracije rastvora refraktometrom je 4.

Dodatne informacije

Pakovanje

, ,