Korpa

HEMOSKIN 2

Šifra proizvoda: HFL-092 Kategorija:

Opis

Sredstvo za odmašćivanje i čišćenje

HEMOSKIN 2 je proizvod za odmašćivanje i čišćenje, izrađen na bazi površinski aktivnih materija za kvašenje i emulgovanje i paketa inhibitora korozije.

HEMOSKIN 2 se primenjuje za odmašćivanje, čišćenje i pripremu površina čeličnih pozicija u procesu toplog cinkovanja. Pozicije od čelika se potapaju u kade u koje se dodaje 2-8% proizvoda i 2-10% hlorovodonične kiseline, početne koncentracije 32%. Proces odmašćivanja u kadama može trajati od 5 do 30 minuta, zavisno od početnog stanja površina.

HEMOSKIN 2 se može koristiti i sa sumpornom kiselinom.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE: Proizvod čuvati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija i bez direktnog izlaganju suncu. Ambalaža mora biti dobro zatvorena.Mere za bezbedno rukovanje sa proizvodom date su u bezbednosnom listu za ovaj proizvod.

Dodatne informacije

Pakovanje