Korpa

MW FLUID 17 A

Proizvod trenutno nije dostupan

Šifra proizvoda: HFL-058 Kategorija:

Opis

Neemulgirajuće aktivno rezno ulje

MW FLUID 17 A je aktivno neemulgirajuće rezno ulje koje sadrži inhibitore korozije i aditive za podnošenje visokih pritisaka (jedinjenja hlora, fosfora i aktivnog sumpora). Preporučuje se za primenu u obradi metala rezanjem.

MW FLUID 17 A se primenjuje za obradu sivog liva, niskolegiranih i visoko legiranih čelika. Može se koristiti za operacije struganja, glodanja, sečenja, bušenja, profilnog bušenja, razvrtanja.

MW FLUID 17 A se koristi na pojedinačnim mašinama i u centralnim sistemima. Ulje je veoma efikasno u odvodjenju toplote iz zone obrade, odnošenju strugotine i veoma je filtrabilno. Antikoroziona svojstva ulja omogućavaju zaštitu izmedju operacija. Ulje se ne preporučuje za obradu lakih i obojenih metala, kao ni njihovih legura.

MW FLUID 17 A sadrži aktivan sumpor, fosfor, kalcijum, cink i hlor.

Dodatne informacije

Pakovanje

, ,